#INFORMECT

Imatge

INFORME GENERAL sobre unas cuestiones de interés para una proyección pública.

Pot ser premonitori, més aviat irònic, el fet que, tot i que el subtítol subratlli l’interés del film per sometre’s a una projecció pública, sigui poca la gent que l’ha pogut veure des de 1976. La poca oficialitat de l’Informe General de Portabella el condemna a l’oblit i a que, per alguns dels seus seguidors, es converteixi en una obra fetitxe amb ànsies de recuperar-la cada cert temps.

La pel·lícula retrata les filmacions clandestines obertament polítiques de Portabella i el seu entorn, amb una única interrogació: Com passar d’una dictadura a un estat de dret? Aquesta obra exemplifica com la figura del cineasta es converteix en icona de la transició per les seves vinculacions politicosocials, per llur intervenció destacada durant la preparació del Congrés de Cultura Catalana i a l’Assemblea de Catalunya. Segueix així la seva vida política presentant-se com independent a les llistes del PSUC, essent elegit diputat del Parlament de Catalunya i senador al Congreso Español (1980-84). Sense oblidar el seu famós suquet de peix a Palau-Sator, on es reunien personalitats de la vida política de diversos “colors polítics”, una contribució notable a afiançar els pilars de la Cultura de la Transició. El 2000 abandona tots els càrrecs que ocupava a Iniciativa per Catalunya i des del 2001 és president de la Fundación Alternativas.

L’objetiu d’aquesta trobada és el de contextualitzar el seu Informe en un espai i un temps, i reflexionar-lo en la Catalunya en transició. La pregunta, doncs, es transforma en una altra: és possible portar la Transició Nacional Catalana a debat públic? Aquest PROCÉS admet la participació d’àmplies capes de la societat o, ans al contrari, s’està forjant un PROCÉS “clandestí“, sense projecció pública, en temps de “democràcia”? En aquesta problematització del PROCÉS, aquest penetrar en el context, pot resultar un bon punt de partida incitar a un diàleg entre el cineasta i el periodista Guillem Martínez. Aquest últim, “inventor” del concepte CT (la desproblematizació de la cultura en favor de l’hegemonia del poder polític) a través de l’assaig col·lectiu CT o Cultura de la Transición, ha provocat un qüestionament generalitzat de la intel·lectualitat dels últims 40 anys. En la línea d’aquesta mateixa idea, en aquests últims temps, el periodista ha centrat el seu interès en l’actual Transició Nacional Catalana.

Dit això: en un hipotètic marc postindependentista, correm el risc de generar la nostra pròpia Cultura de la Transició?

—————————————-

INFORME GENERAL sobre unas cuestiones de interés para una proyección pública.

Puede que fuese premonitorio, más bien irónico, el hecho de que, aunque se subraye en el subtítulo el interés del film por someterse a una proyección pública, sea poca la gente que lo ha podido ver desde 1976. La poca oficialidad del Informe General de Portabella lo condena al olvido y a que, para algunos de sus seguidores, se convierta en una obra fetiche con ansias de recuperarla cada cierto tiempo.

La película retrata las filmaciones clandestinas abiertamente políticas de Portabella y su entorno, con una interrogación única: ¿Cómo pasar de una dictadura a un estado de derecho? Dicha obra ejemplifica cómo la figura del cineasta se convierte en icono de la transición por sus vinculaciones político-sociales, por su intervención destacada en la preparación del Congrés de Cultura Catalana y en l’Assemblea de Catalunya. Sigue así su vida política presentándose como independiente en las listas del PSUC, siendo elegido diputado del Parlament de Catalunya y senador en el Congreso español (1980-84). Sin olvidar su famoso Suquet de peix en Palau-Sator, donde se reunían personalidades de la vida política de varios “colores políticos”, una contribución notable a afianzar los pilares de la Cultura de la Transición. En el 2000 abandona todos los cargos que ocupaba en Iniciativa per Catalunya y desde 2001 es presidente de la Fundación Alternativas.

El objetivo de este encuentro es el de contextualizar su Informe en un espacio y un tiempo, y reflexionarlo en la Cataluña en transición. La pregunta pues se transforma en otra: ¿Es posible traer la Transición Nacional Catalana a debate público? ¿Este PROCESO admite la participación de capas amplias de la sociedad o, por lo contrario, se está forjando un PROCESO “clandestino“, sin proyección pública, en tiempos de “democracia”? En esta problematización del PROCESO, este penetrar en el contexto, puede resultar un buen punto de partida incitar a un diálogo entre el cineasta y el periodista Guillem Martínez. Éste último, “inventor” del concepto CT (la desproblematización de la cultura en favor de la hegemonía del poder político) a través del ensayo colectivo CT o Cultura de la Transición, ha provocado un cuestionamiento generalizado de la intelectualidad de los últimos 40 años. En la línea de esta misma idea, en estos últimos tiempos, el periodista ha centrado su interés en la actual Transición Nacional Catalana.

Dicho esto: en un hipotético marco post-independentista ¿corremos el riesgo de generar nuestra propia Cultura de la Transición?

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s